Ge en gåva

Ekonomisk information

Skänk en gåvaDrygt 85% av församlingens verksamhet i Sundsvall finansieras av frivilliga gåvor/donationer vilket vi kallar för offer. 1/3 av vår internationella verksamhet finansieras på samma sätt. Övrigt är bidrag från SIDA via PMU.
Vi har ett angeläget budskap som vi vill förmedla. För att vi ska kunna lyckas med detta samlar vi in pengar på olika sätt.

Vill du vara med?

Du har möjlighet att stödja församlingens arbete genom inbetalning på nedanstående bankgiro-konto eller via Swish. Behöver du inbetalningskort kan du ringa 060-17 34 40 så skickar vi det till dig.

Bankgiro: 180-1810

Swish-nummer: 1233930658

Testamentera till oss

Att skriva testamente är en betydelsefull handling och det är viktigt att innehållet tydligt visar hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. I en sådan situation kan det vara betryggande att prata med någon som kan redogöra för de juridiska aspekterna. Du är välkommen att vända dig till församlingens expedition så hjälper vi dig med frågor om vad ett testamente till förmån för Pingstkyrkan Sundsvall innebär.

Att skriva ett testamente

  • Om du behöver hjälp med att upprätta ett korrekt testamente kan du vända dig till din bank, en advokat eller annan sakkunnig, till exempel en begravningsbyrå.
  • Ditt testamente måste vara egenhändigt undertecknat av dig och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet.
  • Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värdehandlingar på en säker plats, till exempel i ett bankfack.

Exempel på formulering av testamente (Word)